Podmínky používání webu www.motivaimplantaty.cz

 

Souhlas se zpracováváním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Děkujeme Vám za návštěvu a použití služeb webových stránek www.motivaimplantaty.cz. Poskytovatelem těchto služeb je ADYTON, s.r.o., IČ: 458 070 51, se sídlem na adrese: Kateřinská 15/1493, 120 00 Praha 2.

 

Osobní údaje

Poskytnutím svých osobních údajů na webu www.motivaimplantaty.cz návštěvník tohoto webu dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas s jejich zpracováním provozovatelem tohoto webu, společností ADYTON, s.r.o.

Klient tímto uděluje souhlas s tím, aby byly všechny jeho osobní údaje vč. citlivých shromážděny, uchovávány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve spojení se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění.

Osobní údaje včetně citlivých osobních údajů budou sděleny klientem. Lékařská dokumentace bude uchovávána po zákonem stanovenou dobu.

Návštěvník dále uděluje souhlas s občasným zasíláním marketingových a obchodních sdělení provozovatelem tohoto webu, ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas se zpracováním údajů se uděluje na dobu neurčitou a je možno ho kdykoli odvolat prostřednictvím emailu na adresu: info@adyton.org.

 

Používání služeb Google a Sklik

Pro sledování statistik návštěvnosti tohoto webu je používán nástroj Google Analytics, sbírající anonymní data o návštěvnících webu. Podrobné podmínky využívání služby Google Analytics najdete zde: http://www.google.cz/analytics/terms/cz.html. Provozovatel webu dále používá reklamní systém Google Adwords včetně tzv. remarketingu. Společnosti Google v rámci této služby používá soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran k distribuci reklam a souvisejících služeb na základě předchozích návštěv portálu. Podrobné podmínky používání služby Google AdWords jsou dostupné na stránce https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder?country=CZ.

Provozovatel rovněž používá podobné služby reklamního systému Sklik společnosti Seznam, a.a.. Obchodní podmínky služby Seznam Sklik najdete zde: http://napoveda.sklik.cz/cz/sklik-smluvni-podminky.html.

 

Ostatní

Návštěvník tímto vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pokud s těmito obchodními podmínkami nesouhlasíte, prosíme nepoužívejte služby tohoto webu. Provozovatel tohoto webu si vyhrazuje právo změnit znění těchto podmínek. Obě strany (provozovatel a návštěvník/klient) souhlasí, že tyto podmínky a případné spory se řídí právními předpisy České republiky. Klient potvrzuje, že byl poučen ve smyslu ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.

Spojte se s námi

Instagram

Youtube

Estheticon

powered by Estheticon.cz
Motiva Implantáty
Motiva Implantáty © 2018