Volba prsních implantátů s technologií Q-chip přináší pocit bezpečí

Není to tak dávno, co světem prošla zpráva o nekvalitních prsních implantátech francouzské značky PIP. Tyto implantáty byly vyráběny z nekvalitního silikonového gelu, u kterého docházelo k dvojnásobně vyššímu výskytu ruptur (prasknutí) implantátu.

Všechno zlé je však k něčemu dobré, a od této události se některé firmy vyrábějící prsní implantáty začaly zabývat více samotným bezpečím prsních implantátů. Jednou ze značek, která v tomto oboru přináší nejvíce inovací, je značka Motiva, která v roce 2014 uvedla na český a slovenský trh prsní implantáty obsahující bezpečnostní technologii Q-chip.

 

Pracovník laboratoře při kontrole prsního implantátu Motiva

Bezpečí pacientky na prvním místě

Rozhodnutí pacientky, že podstoupí augmentaci nebo rekonstrukci prsou, závisí na mnoha faktorech včetně toho nejdůležitějšího – bezpečí pacientky. Začlenění bezpečnostní technologie Q-chip do implantátu umožňuje lékařům na celém světě bezpečně a přesně identifikovat prsní implantát zvnějšku, aniž by musely implantát složitě vyjímat.

Na rozdíl od produktových karet a záručních listů, které se běžně dávají pacientkám po operaci, nelze tuto technologii ztratit. Můžete tak kdykoliv od operace zjistit, jaký typ implantátu máte v těle. Znalost je síla, a technologie Q-chip eliminuje prvek lidského omylu, ke kterému může dojít při tradičním vedení papírových záznamů.

 

Prsní implantát Motiva se zabudovaným bezpečnostním čipem  

Q-chip znamená kvalitu

Zkratka Q znamená „quality“, v překladu tedy kvalitní. Tato technologie je ověřená, bezpečná a zaznamenává pouze 15ti místný specifický kód. Pokud by tedy někdo za čipem hledal sledovací zařízení, je na omylu. Čip obsahuje kód, který slouží pouze ke sdělení základních informací o vloženém implantátu, nikoliv o pacientce samotné.

Q-chip znamená bezpečnost

Bezpečnostní technologie Q-chip používá stejnou technologii pasivní radiofrekvenční identifikace, která je používána zdravotnickými pracovníky déle než dvě desetiletí. Bezpečnostní technologie Q-chip byla schválena agenturou FDA v USA schválena v roce 2004 jako zdravotnický prostředek třídy II. Bylo prokázáno, že tato technologie je bezpečná a účinná, a že je plně kompatibilní s magnetickou rezonancí a mamografickým vyšetřením.

Vložený Q-chip v žádném případě nemění vzhled ani hmatový vjem prsního implantátu, v podstatě o něm vůbec nevíte. Slouží pouze ke zvýšení bezpečnosti pacientky. 


Mudr. Markéta Dušková o bezpečnosti prsního impantátu Motiva

 

"Jsem přesvědčená, že přítomnost čipu a jeho detekovatelnost přes kůži je absolutním přínosem jak pro pacientky tak pro chirurga, neboť nemohou vzniknout pochybnosti z jakékoliv strany o charakteru a původu implantátů. Chci tím říci, že rozpoznání materiálu bez nutnosti ho vyjmout je jedinečná cesta řešení rozličných sporů, které kolem tohoto typu vysoce oblíbených kosmetických operací vznikají." (Prof. Markéta Dušková)

 


Jak to všechno funguje?

Q-chip, který je součástí prsního implantátu zaznamenává pouze 15ti místné číslo. Tento čip není aktivní, takže nic nevysílá, ani nepřijímá.

Speciální čtečkou, kterou vlastní ošetřující lékař, stačí krouživým pohybem přejet nad implantáty a na obrazovce této čtečky se objeví specifické 15ti místné číslo. Jedná se o jedinečné číslo právě Vašeho implantátu.

V online databázi výrobce si lékař může na základě tohoto čísla najít bližší informace o implantátu. Dozví se pouze informace o Vašem implantátu, nikoliv o Vás. Můžete tak kdykoliv zjistit, jaké implantáty Vám byly voperovány, aniž by došlo ke komplikované operaci.

Jak vznikají prsní implantáty Motiva

Spojte se s námi

Youtube

Estheticon

Motiva Implantáty
Motiva Implantáty © 2021