Objednat se

 

Doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. je oblíbeným plastickým chirurgem a mezinárodně uznávaným odborníkem, za svou vědeckou a klinickou práci získal mj. ocenění od American Society of Plastic Surgery a International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Jeho pole působnosti v oboru plastické chirurgie je široké, zatímco na soukromé klinice plastické chirurgie Esthé se zabývá především estetickou chirurgií (je žádán zejména na plastické operace prsou, operace očních víček, facelift a plastiku břicha), během práce na Klinice Plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce provádí také rekonstrukční operace prsou po onkologických onemocněních, rekonstrukce břišní stěny a rekonstrukční mikrochirurgií.

Motto:
„Nesmírně si vážím důvěry svých pacientů. Neskončím se zákrokem, dokud nevím, že jsem udělal maximum.“

Profesní životopis

Doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. absolvoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž složil atestační zkoušku v oboru plastická chirurgie. Na 1. lékařské fakultě UK pak získal doktorát v oboru tkáňového inženýrství a dosud zde působí jako zástupce přednosty pro výuku na Klinice plastické chirurgie. Na základě své publikační, vědecké a pedagogické aktivity byl v roce 2017 jmenován docentem v oboru chirurgie (habilitační práce na téma Rekonstrukce břišní stěny).

V průběhu svého profesního života se zúčastnil několika zahraničních stáží, na kterých získal užitečné zkušenosti například i od slavného plastického chirurga Bohdana Pomahače, který proslul díky úspěšným transplantacím obličeje. Opakovaně absolvoval studijní pobyty v Brazílii (Luiz Haroldo Pereira), Mexiku, Belgii (Tonnard a Verpele), Nizozemí, Turecko (Reha Yavuzer, Nazim Cerkes and Tunc Tyriaki), Velká Británie (Marcos Sforza), Finsko (Tiina Viitanen) USA (prof. May) nebo u prof. Fu-Chan Wei a prof. Ming-Huei Chen na Taiwanu.

Doc. Měšťák je také členem redakčních rad řady odborných časopisů, včetně oficiálního časopisu české společnosti plastické chirurgie – Acta Chirurgicae Plasticae a časopiesu americké společnosti plastické chirurgie Plastic and Reconstructive Surgery Global Open. Podílel se na organizaci řady mezinárodních konferencí jak v Praze, tak i v zahraničí (Londýn, Atény, Budapešť).

Doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. se vedle lékařské praxe věnuje také výzkumu, především oblasti biomateriálů. Publikoval více než 40 odborných článků, včetně článků v časopisech s vysokým impakt faktorem a je spoluautorem 5 odborných knih o plastické chirurgii. Má za sebou více než 40 přednášek tuzemských a 20 zahraničních.

Aktivně se účastnil kongresu brazilské společnosti plastické chirurgie v Goiania, na světovém kongresu ISAPS (International Society of Aestetic Plastic Surgery) v Ženevě a v Kyotu, na světovém kongresu IPRAS (International Confederation of Plastic and Aesthetic Surgery Societies) v Santiago de Chile a na světovém kongresu IQUAM v Budapešti.

Členství v odborných organizacích

ISAPS – Mezinárodní společnost pro estetickou plastickou chirurgii

ČSPCH – Česká společnost plastické chirurgie

IPRAS – Mezinárodní společnost pro plastickou a rekonstrukční chirurgii

ISPRES – Mezinárodní společnost plastické regenerační chirurgie

 

* označuje povinné položky

Spojte se s námi

Youtube

Estheticon

Motiva Implantáty
Motiva Implantáty © 2021