Objednat se

 

 

Jako první plastický chirurg v České republice použil implantáty značky Motiva. Je přední plastický chirurg s dlouholetou praxí u nás ale také i v zahraničí. Nyní pracuje jako přednosta Kliniky Plastické chirurgie FN Na Bulovce a 1. LF UK v Praze a jako vedoucí lékař Subkatedry plastické chirurgie IPVZ v Praze a také má svoji privátní praxi, kde provádí estetické výkony.
 
V estetické chirurgii provádí celé spektrum výkonů, více se specializuje na operace prsou, břicha a obličeje. V rekonstrukční chirurgii se specializuje na mikrochirurgii, zejména rekonstrukce v oblasti hlavy, krku a na chirurgii ruky. Ve spolupráci s českým MEDEVACem a italksou nadací GICAM byl mnohokrát na humanitárních misích v Africe, arabském světe i Indii.
 
Pravidelně publikuje v odborných časopisech, napsal monografii o transplantacích v rekonstrukční chirurgii a podílel se jako spoluautor na napsání mnohých českých i zahraničních monografií a skript na téma plastické chirurgie a chirurgie ruky. Za své odborné práce získal několik ocenění na kongresech i od odborných společností (Abstract Award Osaka, Japonsko, Chlumského cena České ortopedické společnosti ...).
 
Kromě licence pro samostatný výkon praxe v oboru plastické chirurgie a licence pro výkon vedoucí funkce v oboru plastické chirurgie disponuje mnoha certifikáty z oblasti estetické medicíny, například pro aplikaci výplní Stylage a Teosyal.
 

Motto:
„Estetická chirurgie operuje tělo, ale léčí duši.“

 

Vzdělání, praxe a pedagogická činnost:

1990 - Pregraduální vzdělání - doktor medicíny (MUDr.)

1991 - 1992 - Porodnicko-gynekologické odd. FNsP Prešov

1992 - 1996 - Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc 

1996 - 1999 - Odd. plastické a estetické chirurgie FN Olomouc 

1999 - 2005 - Klinika plastické a estetické chirurgie FN u Sv. Anny, Brno 

2003 – 2005 - Klinika plastické a estetické chirurgie Masarykova univerzita, Brno – odborný asistent

2005 - 2012 - Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc - zástupce primáře

2007 - Postgraduální studium - titul Ph.D., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

2009 - 2012 - Oddělení plastické chirurgie KNTB Zlín - primář oddělení

2009 – 2012 - Oddělení plastické a estetické chirurgie Univerzita Palackého, Olomouc - odborný asistent

2012 - Klinika plastické chirurgie Nemocnice na Bulovce - primář oddělení 

Od r. 2012 - Klinika plastické chirurgie I.LF Karlovy univerzity, Praha – odborný asistent

2013 - Klinika plastické a estetické chirurgie MEDICOM VIP - plastický chirurg 

2014 - 2021 - Klinika YES VISAGE - primář kliniky plastické chirurgie 

2021 - dopodus - Art Ethic Clinic

Členství:

ISAPS - Mezinárodní společnost pro estetickou a plastickou chirurgii

ČSPCH - Česká Společnost Plastické Chirurgie

IPRAS - Mezinárodní společnost pro rekonstrukční, estetickou a plastickou chirurgii

ČSCR - Česká společnost chirurgie ruky 

ČSVLM ČLS JEP - Česká společnost pro využití laserů v medicíně

ROAPS - Rumunská asociace plastických chirurgů - čestný profesor

SEC - Společnost estetické chirurgie 

Společnost plastické chirurgie při ČLS JEP 

Společnost chirurgie ruky při ČLS JEP 

Společnost pro využití laseru v medicíně při ČLS JEP 

Zahraniční stáže a humanitární mise:

The Microsearch Foundation of Australia, Sydney, Australia - jako vědecký pracovník v oblasti výzkumu transplantace ruky.

Sierra Leone – mezinárodní humanitární mise organizována ve spolupráci vlády Itálie a Sierra Leone - jako specialista na rekonstrukční chirurgii a chirurgii ruky.

Reálná hodnocení pacientek z estheticonu

* označuje povinné položky

Spojte se s námi

Youtube

Estheticon

Motiva Implantáty
Motiva Implantáty © 2021