Objednat se

 

Špičkový český plastický chirurg s bohatými mezinárodními zkušenostmi a specializací na onkochirurgii a operace prsou.
Působí na Klinice plastické chirurgie FN Královské Vinohrady a v Premier Clinic.

Profesní filozofie:

Velmi důležitá je vstupní konzultace a edukace pacientek (protože díky své specializaci většinou pracuji se ženami :-). Pokud pacientky vědí do čeho jdou, má lékař poté polovinu práce. A nejraději léčím a pomáhám těm, se kterými si lidsky "sednu". A musím říct, že jich naštěstí mám většinu.

 

Vzdělání:

od 1/2015 - v přípravě vzdělávací nástavbový obor onkochirurgie modul chirurgie prsu

6/2014 - specializovaná způsobilost plastická chirurgie

2/2011 - specializovaná způsobilost chirurgie

5/2005 - atestace 1. stupně z chirurgie

1996 – 2003 - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Praxe:

05/2015 – dosud - Klinika plastické chirurgie a Chirurgická klinika 3.LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

2012 - 2015 - odborný asistent 1. LF UK

2010 - 2015 - Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce, Praha

2002 - 2011 - Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

1997 - 2001 - Anatomický ústav 1. lékařské fakulty UK , Praha, lektor anatomie

 

Odborné stáže:

02/2015 - Masarykův onkologický ústav, Onkochirurgie, Doc. Coufal

9/2013 – 4/2014 - Klinika plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, Praha

02/2013, 04/2014 - Ústav chirurgie ruky, Vysoké nad Jizerou

1/2014 - Klinika plastické a rekonstrukční chirurgie, Nemocnice u Svaté Anny, Brno

2007 - Worskhop in clinical research, ASCO, FECS, Evropská asociace onkochirurgů, Flims, Švýcarsko

2006 - Mayo clinic, Onkochirurgie, Amy Degnim M.D. and prof. Sylvester Sterioff M.D., Rochester, Minnesota, USA

2004 - I. interní klinika IPVZ a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

2002 - Pregraduální stáž, Nemocnice Piešťany, Chirurgické oddělení, Piešťany, Slovensko

2002 - Pregraduální stáž organizovaná IFMSA (International Federation of Medical student’s associations), Interní klinika, Tameside and Glossop Hospital, Manchester, UK

Členství:

Česká lékařská komora

ASCO – American society for clinical oncology

Česká chirurgická společnost – mamologická sekce 

Česká společnost plastické chirurgie

ČChS - Česká chirurgická společnost

Certifikovaný člen Společnosti estetické plastické chirurgie

ČOS ČLS JEP - Česká onkologická společnost

 

* označuje povinné položky

Spojte se s námi

Youtube

Estheticon

Motiva Implantáty
Motiva Implantáty © 2021