Komplikace po zvětšení prsou implantáty jsou poměrně vzácné, objevují se jen u několika procent pacientek. Zkušený plastický chirurg dokáže komplikacím předejít precizně odvedenou prací s nejmenším možným poškozením tkání a volbou správných implantátů.

Sama pacientka se může nepříjemným komplikacím vyhnout důsledným dodržováním instrukcí svého operatéra pokud jde o před- a po-operační režim.

Krvácení a vznik hematomů

Krvácení z cév poškozených během augmentace by měl plastický chirurg ihned zvládnout zastavit. Pacientky by měly vědět, že léky s obsahem kyseliny salycilové, enzymatické preparáty (např. Wobenzim) nebo Varfarin způsobují zvýšenou krvácivost během operace i po ní. Tři týdny před operací se tyto léky nesmí užívat.

Vzácněji se krvácení objevuje i několik dní po operaci a v některých případech musí být zastaveno další operací. Menší krevní výron se celkem rychle vstřebá sám.

Infekce kolem prsního implantátu

Infekci ran po augmentaci může mít na svědomí nedostatečně sterilní prostředí, nevhodné ošetřování ran nebo bakterie žijící v mazových a potních žlázách. Výraznější zánět se řeší odstraněním implantátu a nasazením antibiotik. Nový implantát se do zhojeného prsu vkládá nejdříve za 3 měsíce.

Prsní implantáty Motiva jsou dokonale sterilní. Výrobu implantátů Motiva zakončuje nejnovější a nejúčinnější sterilizace suchým teplem, tzv. Dry Heat, která je jako jediná je schválena přísnou americkou FDA.

Většina ostatních výrobců implantáty sterilizuje plynem, který je toxický a implantáty se pak musí nechat na několik týdnů „vyvětrat“.


vlastnosti prsních implantátů Motiva

 

ZJISTIT VÍCE: Unikátní vlastnosti bezpečných prsních implantátů Motiva

 


Rotace neboli pootočení implantátu

K pootočení prsního implantátu dochází nejčastěji v období krátce po operaci, ale může k němu dojít i po několika měsících až letech. Nejčastější příčinou je nedodržování klidového režimu po operaci nebo výrazný tlak na implantát z nevhodného směru. Pokud dojde k pootočení anatomického implantátu, je nutná chirurgická korekce.

Ergonomické implantáty Motiva reagují na gravitaci stejně jako přirozená pevná prsa, jsou kulaté, ale po implantaci vypadají jako anatomické. Nehrozí tak u nich pootočení, které by bylo nutné řešit reoperací.

 

Cvičení po zvětšení prsou implantáty

Kapsulární kontraktura neboli kapsulace

Jedná se o svraštění vazivového pouzdra kolem prsního implantátu. Tenčím či silnějším vazivovým pouzdrem obalí tělo každé cizí těleso, které do něj pronikne. Pokud je pouzdro kolem implantátu příliš silné a začne se svrašťovat, nastává problém. Kapsulární kontrakturu poznáte pohmatem, prs je zatuhlý, vzácněji ho viditelně deformuje a bolí.

Četnost výskytu kapsulace se u jednotlivých typů implantátů liší. Pokud jde o implantáty Motiva, ze 117 883 žen, kterým byly voperovány, se kapsulární kontraktura objevila jen u čtyř. Detailnější informace o výskytu kapsulární kontraktury v závislosti na povrchu implantátu si můžete přečíst zde.


 

KAPSULÁRNÍ KONTRAKTURA: Přečtěte si detailnější informace o povrchu implantátů

 


Prosakování silikonu z implantátů

U žen se silikonovými implantáty byly v podpažních lymfatických uzlinách ojediněle nalezeny silikonové částečky. Klinické studie však naštěstí prokázaly, že zjištěná množství nejsou pro organismus škodlivá.

Dnes jsou prsní implantáty většinou chráněny několikavrstvým obalem, který prosakování zamezuje.

Pouzdro implantátů Motiva má sedm vrstev, přičemž jednou z nich je zcela nepropustná okem viditelná modrá ochranná bariéra BluSeal®. Tato unikátní a patentovaná vrstva vylučuje průnik silikonu z implantátů Motiva do těla.

Pozdní serom a dvojitá kapsulace

Pozdní serom je nahromadění tělní tekutiny mezi dvěmi kapsulami kolem implantátu a patří mezi relativně nově se objevující komplikace. U prsních implantátů s hladkým povrchem se pozdní serom nevyskytoval, začal se objevovat až s nástupem výrazněji texturovaných povrchů implantátů.

Serom může vložený prsní implantát utlačovat a posouvat, tím se mění tvar prsu a zvyšuje se riziko vzniku kapsulární kontraktury. Serom lze odstranit odsátím nebo operačně.

Hedvábný povrch implantátů Motiva SilkSurface™ vyráběný pomocí nanotechnologií brání vzniku pozdní seromu a dvojité kapsulace.

Prasknutí neboli ruptura implantátu

K prasknutí implantátu bohužel dochází. Jeho příčinou může být opotřebování (prošoupání) implantátu nebo úraz.

Implantáty Motiva mají velmi odolný sedmivrstvý obal a obsahují vysoce kohezivní gel, což znamená, že i po proříznutí implantátu jeho obsah nikam nevytéká a implantát drží svůj původní tvar. Mít v těle nejmodernější prasklý implantát není nijak nebezpečné, přesto je dobré jej co nejdříve vyměnit.

Pokud máte prsní implantáty Motiva a dojde k ruptuře, dostanete nový implantát zdarma. Náklady na výměnu implantátů Motiva jsou také hrazeny z pojištění britské Lloyd's of London a to po dobu deseti let od implantace.

 

Komplikace po zvětšení prsou implantáty

Ruptura (protržení) implantátu

Ruptura implantátu patří mezi pozdní komplikace po augmentaci. Průměrná životnost nejmodernějších prsních implantátů je zhruba 15 let. Americká FDA doporučuje po deseti letech implantáty sledovat a v případě potřeby je vyměnit za nové.


vše o výměně prsních implantátů

 

DOPORUČUJEME článek: Výměna silikonových implantátů

 


Silikonový implantát se pozvolna opotřebovává, některé implantáty se prodřou kolem zátky, některé v místě přehnutí. Povrch implantátu se postupně obrušuje a slábne a drobné poškození nebo prasklinka se na něm mohou objevit i bez zjevné vnější příčiny. Prsní implantát může být protržen už během samotné operace nešetrnou manipulací, v důsledku úrazu, autonehody nebo pádu z výšky.

Pouzdro implantátů Motiva má sedm vrstev, je velmi pružné a musí odolává extrémním zátěžovým situacím. Implantáty Motiva mají vevařenou zátku, takže riziko vzniku ruptury v jejím okolí je sníženo na minimum. Pokud se implantát prořízne ostrým předmětem, silikonový gel z něj nevyteče, protože je kohezivní.

Jak se ruptura implantátu projevuje

Přestože kohezivní gel z implantátů nevyteče, může prs po ruptuře implantátu změnit tvar a může být citlivý až bolestivý, oteklý nebo zarudlý. Objevit se může i zvýšená teplota. V případě ruptury je nutné vyjmutí a výměna implantátu.

Riziko rotace u anatomických implantátů

Anatomické implantáty vypadají velmi přirozeně, zejména u fyzicky aktivních žen, ale hrozí jejich pootočení, které musí být korigováno chirurgicky.

Prsní implantát se může pootočit v důsledku pádu, při sportu, nárazem, atp., kdy dojde k jeho vysunutí z vytvořené kapsy nebo k jeho posunu nežádoucím směrem. Riziko rotace prsního implantátu je vyšší, pokud je implantát vložen pod sval a u implantátů s hladkým povrchem.

Pokud rotuje anatomický implantát, výsledkem je asymetrie a deformovaný prs. Rotaci anatomického implantátů musí plastický chirurg řešit reoperací. K rotaci implantátu může v zásadě dojít kdykoliv, ale nejrizikovější jsou první týdny až měsíce po operaci.

Společnost Estabilishment Labs zdokonalila technologii výroby silikonových implantátů a přišla na trh s ergonomickými implantáty Motiva, které vypadají zcela přirozeně a nehrozí, že by jejich pootočení deformovalo tvar prsu.

BIA-ALCL 

BIA-ALCL (anaplastický velkobuněčný lymfom spojený s prsními implantáty) je méně častý lymfom, který byl hlášen pouze u pacientů, u kterých byl při zvětšení prsou použit implantáttexturovaným povrchem.

Při brzkém záchytu může být u většiny pacientů snadno léčitelný. BIA-ALCL není rakovina samotné prsní tkáně, ale takzvané kapsuly, kterou tělo přirozeně tvoří kolem prsního implantátu. Jedná se tedy nejčastěji o lokalizovaný problém. V současnosti je BIA-ALCL klasifikován jako lymfom. BIA-ALCL se může projevovat jako tekutina vytvořená kolem implantátu, nebo jako kapsulární tumor. BIA-ALCL může metastazovat a stát se systémovým onemocněním.

Jak se BIA-ALCL léčí a jaká je prognóza?

Diagnóza a léčba se řídí standardizovanými pokyny stanovenými Národní komplexní sítí pro rakovinu (NCCN). Současná doporučení pro léčbu BIA-ALCL vyžadují kompletní kapsulektomii, odstranění implantátu, stejně jako vyříznutí jakýchkoli souvisejících hmot. Pacienti, kteří jsou takto léčeni v počáteční fázi, nevyžadují žádnou další léčbu. Chemoterapie je nezbytná pro neresekovatelné tumory, rozšíření do lymfatických uzlin nebo pro vzdálené metastázy.

Měli by se tohoto typu rakoviny obávat ženy s implantáty Motiva?

Implantáty Motiva s povrchem SilkSurface, které se u nás používají, jsou zcela mimo riziko BIA-ALCL, protože podle ISO norem spadají do kategorie hladkých implantátů. Jejich povrch je tištěn Nanotechnologií, není hrubý a nedráždí okolní tkáně. V souvislosti s hladkým povrchem implantátů není doposud celosvětově diagnostikován žádný případ tohoto typu lymfomu.

► Přečtěte si více informací o BIA-ALCL


Tabulka ISO normy

ISO14607:2018

 

Spojte se s námi

Youtube

Estheticon

Motiva Implantáty
Motiva Implantáty © 2021